خیارشور درجه یک پرده از راز زن برداشت

فرآیند خیارشور درجه یک با ساخت محلول آب نمک 8 درصد آغاز می شود و هدف ما فعال کردن باکتری های طبیعی در میوه های خیار است.

این غلظت همان چیزی است که ما فقط در فرآیند خیار شور در منزل به آن تکیه می کنیم و غلظتی برای نگهداری ترشی محسوب نمی شود.

جایی که کنسانتره در کارخانه ها با استفاده از فراکتومتر تهیه می شود.

در خانه ها کنسانتره بر اساس استاندارد معروف تهیه می شود که 250 میلی لیتر آب در ازای یک قاشق بزرگ نمک است.

بهتر است از تخم مرغ برای تهیه محلول به دلیل آلودگی آن و سن متفاوت تخم مرغ ها استفاده نشود که باعث ایجاد اندازه متفاوتی در محفظه هوای داخل تخم مرغ می شود که ممکن است نتیجه نادرستی به همراه داشته باشد.

خیار شور

فرآوری میوه های خیار:
میوه هایی با اندازه کوچک انتخاب می شود و خیار بلدی با دانه های زیاد به خیار سبز خانه ترجیح داده می شود و دلیل آن کم آبی بودن خیار بلدی است که باعث می شود کمتر نرم و لطیف شود.

بهتر است میوه ها را به جای شستن با آب پاک کنید تا از حذف باکتری های چسبیده روی میوه ها جلوگیری شود.

بقایای گل که حاوی اتیلن است که باعث رسیدن بیش از حد ترشی می شود نیز حذف می شود که باعث تسریع در تخریب آن می شود.

پر کردن میوه های خیار در شیشه ها:
فرآیند پر کردن شیشه ها به طور منظم انجام می شود و ترجیحاً ابتدا میوه های بزرگ و سپس میوه های کوچک را بچینید تا از بسته بندی خوب میوه ها اطمینان حاصل کنید.

در صورتی که فضاهایی وجود داشته باشد که خیار را در خود جای نمی دهد، آنها با میوه های فلفل سبز پر می شوند.

اضافه کردن آب نمک:
پس از بسته بندی میوه ها در شیشه ها، آب نمکی که قبلا با غلظت 8 درصد تهیه شده بود، اضافه می کنند.

پر کردن تا زمانی انجام می شود که محلول از شیشه سرریز شود تا میوه ها کاملاً در محلول غوطه ور شوند.

از آنجایی که باکتری های مسئول ترشی، باکتری های بی هوازی هستند.